Es detecten 14 positius al cribratge massiu de Cervera

14/10/2020

Es tracta d'un 2,6% de les 534 mostres recollides

El cribrtag massiu que el Departament de Salut va fer divendres i dissabte passat al pavelló polivalent de Cervera ha detectat 14 positius. Es tracta d'un 2,6% de les 534 mostres recollides. La resta, el 97,4%, han estat negatius. 

És un resultat que indica que, entre la població no directament afectada o propera als casos observats la passada setmana, la transmissió de la malaltia és baixa.

Tanmateix, sí que s’ha detectat un notable creixement de casos entre les persones que havien estat contacte estret de positius, generalment grups familiars.
InfoLleida