Finalitzades les obres de reparació dels danys ocasionats pels aiguats de novembre 2018

12/03/2019

Les actuacions s’han basat principalment en tasques de manteniment sobre vials

Durant el mes de desembre i gener es va executar d’urgència al voltant dels nuclis de Viver i Gospí diverses actuacions pal·liatives dels desperfectes ocasionats per la pluja durant la tardor passada. L’obra ha representat un cost de 12.838,92 € i ha estant pendents de finançament a través d’una ajuda per a casos d’emergència per part de la subdelegació del govern de l’Estat.

Les actuacions s’han basat principalment en tasques de manteniment sobre vials, amb la neteja de cunetes, la reparació de paviments i la retirada de runes acumulades. Les zones intervingudes han estat el camí de les Feixes, el camí de la masia els Plans i l’entorn de la Font (aquests tres a Gospí) i la carretera d’accés a Viver.

L’obra ha estat executada per Ribalta i Fills, SA sota la direcció tècnica de l’arquitecte tècnic Cesc Rosell.

Infolleida