La Paeria de Cervera paralitza el cobrament dels rebuts municipals

30/03/2020

D’acord amb la situació d’emergència sanitària creada pel coronaviru, el Paer en Cap decreta la modificació del calendari fiscal de l’any 2020 i la suspensió del pagament dels tributs locals

La Paeria de Cervera ha decretat la modificació del calendari fiscal 2020 i suspensió del cobrament de tributs locals atesa la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19. Aquestes mesures s’han pres de forma consensuada en el Comissió Informativa del dia 26 de març realitzada de forma telemàtica pel confinament amb l’assistència de tots els paers i paeres de Cervera.

Pel que respecta a aquells rebuts que es cobren de forma directa per part de la Paeria com són el Conservatori de Música – Escola de Música, l’Escola de Teatre La Caserna i el complex esportiu de la piscina coberta, es decreta la devolució de la part proporcional de les taxes i preus públics del mes de març, per l’import corresponent als dies en que no s’ha prestat el servei. En els supòsit que el servei s’hagi pogut prestar de forma online, es valorarà en cada cas la part proporcional a retornar.

A més, el decret detalla que no es passaran al cobrament les taxes i preus públics dels mesos d’abril i posteriors fins que no s’hagi restablert el servei.

Pel que fa a les parades del mercat setmanal, també es procedirà a la devolució de la part proporcional de la taxa per l’import corresponent als divendres en què no s’ha muntat la parada al mercat per estar expressament prohibit. Així mateix, s’estableix suspendre el cobrament de les taxes del segon trimestre de 2020, fins que s’aixequi la prohibició de muntar les parades del mercat.

El decret que signa el Paer en Cap, Ramon Augé, també ratifica que queda ajornat el cobrament dels preus públics del CEI i també se suspèn el de la taxa d’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques del municipi fins a la finalització de l’estat d’alarma.

En aquelles taxes delegades i que recapta la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), es perllonga fins al 25 de maig de 2020 el cobrament en període voluntari i, a més, la nova data de càrrec dels rebuts domiciliats serà el dia 21 de maig de 2020. En aquest cas, això afecta a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, l’IBI (Urbana, rústica i BICES), les Plus-Vàlues i les multes de circulació.

Totes aquestes mesures de devolució total o parcial, o de rebaixa de tipus impositiu depenen dels sectors més castigats per la pandèmia, seran ratificades en un proper Ple del Consistori Cerverí una vegada hagi passat l’estat d’emergència sanitària, com es va acordar en la Comissió Informativa del passat dijous.

La Paeria de Cervera continuarà amatent a l’evolució d’aquesta crisi per adequar les mesures econòmiques i socials pertinents a cada moment, atenent al benestar dels cerverins i les cerverines.

En concret en la propera Junta de Govern Telemàtica a realitzar el proper dimarts 31 de març, s’avaluarà l’estat actual de tots els serveis i activitats que realitza la Paeria i els seus organismes dependents. Treballant conjuntament amb les entitats del municipi es posaran en comú quines activitats previstes es podran dur a terme, encara que sigui de forma aplaçada, o les que ja no es podran dur a terme durant aquest any 2020 segons el Paer en Cap Ramon Augé, que així ho ha ordenat a tots els departaments de la Paeria.

 

Infolleida