Més seguretat a la carretera d'Hostafrancs i Sedó

05/04/2019

Un total de 6 guals que obliguen als vehicles a reduir la velocitat

El departament de Carreteres de la Diputació de Lleida ha instal·lat diversos guals al llarg de la carretera d'Hostafrancs a Sedó. L'objectiu és fer reduir la velocitat dels vehicles per evitar possibles accidents, ja que la carretera passa per zones amb molta afluència de vianants, entre ells nens del municipi.

Feia molts anys que es demanava una intervenció, i malgrat s'havien buscat alternatives, com per exemple la col·locació de radars, n o eren solucions fixes. Els habitants del municipi han rebut aquesta intervenció amb molt bons ulls.

S'espera que la instal·lació d'aquests guals sigui efectiva i es redueixi la velocitat dels vehicles.
Jaume Mercadé