La història de la Bruixeria recollida al Museu de Cervera

04/09/2018

L’exposició "Se’n parlava i n’hi havia" analitza com ha anat evolucionant la figura de les bruixes amb el pas dels anys i ofereix material de tot tipus en torn a aquest col·lectiu

"Se’n parlava i n’hi havia" és l’actual exposició visitable al Museu de Cervera, una mostra sobre la història de la bruixeria que recull tot tipus de material en torn a aquest col·lectiu. L’espai expositiu dona a conèixer, en un primer terme, els quatre estadis pel que passaven les dones acusades de practicar aquesta màgia negra, aquests són la cuina – on preparaven els ungüents – , el bosc – on es reunien per conjurar-se –, la sala de turments – on es veien obligades a confessar –, i l’espai públic – on acabaven sent executades –. La mostra segueix cap a un segon espai que recull el procés social de la cacera de bruixes al llarg dels segles.

L’exposició analitza també com ha anat evolucionant la figura de bruixa al llarg de la història fins a arribar a dia d’avui on, més que un personatge marginat i perseguit, és una figura simpàtica de l’imaginari col·lectiu al que es relaciona amb diversos significats.

"Se’n parlava i n’hi havia" és una exposició de la Xarxa de Museus de Lleida i Aran, visitable fins al 14 d’octubre i que s’acompanya d’elements audiovisuals on s’exposen testimonis en torn al mite de la bruixeria.

Albert Morales