Finalitzen les intervencions a la Plaça de la Pau de Montoliu de Segarra

04/04/2019

Feia temps que hi havia una pèrdua d'aigua localitzada.

Les intervencions a la plaça de la Pau de Montoliu de Segarra van finalitzar amb la reparació d'una fuita d'aigua i el canvi de tots els tubs de les canalitzacions. Per localitzar la fuga es van realitzar les proves d'estanqueïtat, ja que la pèrdua d'aigua hauria acabat afectant l'estabilitat de la plaça.

En la intervenció també s'ha sectoritzat la zona amb aixetes, per fer més senzill el control de certs problemes que puguin sorgir.

La plaça de la Pau de Montoliu es troba just davant de l'Església i conté gran part de les canalitzacions del poble.
Jaume Mercadé