Territori dona llum verda al nou eixample de Guissona

13/10/2021

Estendrà el nucli urbà fins al límit amb la carretera L-311, amb 234 nous habitatges

La Comissió territorial d’urbanisme de Lleida, presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha aprovat definitivament avui el planejament que permetrà desenvolupar el nou eixample de Guissona (Segarra), un sector residencial i terciari que estendrà el nucli urbà fins al límit amb la carretera L-311, amb 234 nous habitatges.

El sector se situa al sud-oest del nucli urbà, entre la zona residencial de La Fonteta i la L-311, i actualment es troba ocupat per camps agrícoles de secà, la Torre Nova d’En Carlos, una construcció defensiva protegida, un dipòsit d’aigua i diversos murs de pedra de les finques.

L’Ajuntament de Guissona impulsa un Pla parcial urbanístic per desenvolupar un nou eixample, amb la voluntat de proveir al municipi de nous habitatges, tant de lloguer com de compra. D’aquesta manera, es podrà donar resposta a les previsions de creixement de la població, conseqüència de l’ampliació de l’activitat econòmica. El nou sector es vol desenvolupar amb criteris de sostenibilitat i ecoeficiència, per fomentar l’estalvi energètic i minimitzar l’impacte ambiental.

Així, la xarxa viària del nou eixample s’organitzarà mitjançant dos carrers principals que donaran continuïtat a altres existents: l’avinguda President Lluís Companys, que es prolonga fins a connectar amb l’avinguda de Tàrrega; el carrer Font del Forat Micó, que enllaçarà amb l’avinguda President Lluís Companys. Es completarà amb un nou carrer que connectarà el sud del nou sector amb l’avinguda President Lluís Companys. Els 234 habitatges, tots plurifamiliars, es distribuiran al llarg

Proposta d'ordenació del nou sector
Al centre del sector, es conservarà la Torre Nova d’en Carlos i es construirà un equipament sanitari-assistencial per donar servei a l’increment poblacional de Guissona. A la cantonada nord-oest, entre la carretera L-311 i l’avinguda President Lluís Companys, es podran ubicar establiments amb usos terciaris i industrials grans, que contribuiran a generar oportunitat econòmiques i laborals per al municipi. Finalment, el Pla preveu 9.260 m2 d’espais lliures, que donaran continuïtat a l’anell verd de Guissona.

Equipaments esportius a Sant Ramon
També a la comarca de la Segarra, la Comissió ha aprovat la modificació del planejament municipal de Sant Ramon per crear una nova zona d’equipaments esportius a l’aire lliure. Se situarà al nord del nucli urbà i connectarà l’actual escola Mare de Déu de la Mercè, el centre social i les piscines.

Per tal de guanyar espai on ubicar aquesta zona esportiva, es reduirà el sector residencial previst al mateix àmbit.

Noèlia Burgos Domínguez