El Consell Comarcal condemnat a restablir les tarifes de l'aigua i indemnitzar a alguns ajuntaments

04/07/2018

Es constata que el Consell d'alcaldes, amb data de 4 de novembre de 2015, no va emetre informe preceptiu sobre la proposta de modificació del conveni, com exigeix la Llei sobre l'organització comarcal, i que el Programa d'actuació comarcal s'ha d'entendre caducat

El Jutjat contenciós núm.1 de Lleida, en Sentència núm. 311/2018, de 28 de juny , ha donat la raó als ajuntaments de Sant Ramon, Talavera, Tarroja de Segarra, Granyena de Segarra i Granyanella en el plet que mantenen amb el Consell Comarcal de la Segarra per les noves tarifes de l'aigua, aprovades a principis de l'any 2016.
Es declara nul ,per no ser conforme a dret, l'acord del Ple del Consell de data 3/2/2016, de modificació del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal i els ajuntaments en matèria d'aigua en alta, perquè incompleix els termes de les delegacions assumides pel Ple del Consell comarcal de 26 de juliol de 2000, les quals exigien una autorització prèvia dels ajuntaments.
També es declara la nul·litat de la ratificació en el Ple de 3 de febrer de 2016 de l'acord del Consell d'administració de Gestió d'Aigües de la Segarra referent a la modificació del sistema tarifari del servei d’abastament d'aigua en alta 2016 i quadre de tarifes.
Es constata que el Consell d'alcaldes, amb data de 4 de novembre de 2015, no va emetre informe preceptiu sobre la proposta de modificació del conveni, com exigeix la Llei sobre l'organització comarcal, i que el Programa d'actuació comarcal s'ha d'entendre caducat .
Finalment, la Sentència declara el dret dels ajuntaments recurrents al cobrament de les quantitats ingressades indegudament.
En definitiva, la Sentència posa de nou en valor el consens i la solidaritat oferts des del primer dia pels ajuntaments recurrents, en front a la imposició unilateral i il·legal per la comarca d'un model tarifari que perjudica econòmicament a la immensa majoria dels municipis de la comarca, els quals s'han vist obligats a repercutir l'augment del cost de l'aigua imposat pel Consell en les taxes que apliquen als veïns. Molts ajuntaments, malgrat no haver recorregut els acords anul·lats, també en sortiran beneficiats, de la qual cosa ens en congratulem.

Volem creure que a partir d'aquesta Sentència, malgrat sigui recurrible, el Consell comarcal obrirà un necessari període de reflexió i rectificarà el rumb erroni que de forma unilateral i sense consens previ amb els municipis va iniciar l'any 2016.

Consell Comarcal Segarra