Montoliu de Segarra adeqüarà les bonificacions IBI i els impostos sobre els vehícles

24/10/2019

L'Ajuntament premiarà als habitatges amb energia solar i als vehícles que tinguin baixes emissions

L'Ajuntament de Montoliu de Segarra ha revisat les seves ordenances fiscals aplicables per a l'any 2020 i n'ha inclòs tres de noves, motivades per dos factors: l'estalvi dels veïns i el foment de l'ús d'energies renovables. 

En primer lloc, s'ha decidit la bonificació del 50% de l'IBI, l'Impost sobre els Béns Immobles, als habitatges que utilitzin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a ús propi. 

En segon lloc, s'ha aprovat la bonificació del 75% de l'IV, l'Impost sobre els Vehicles, per aquells que tinguin propulsió elèctrica o híbrida, amb capacitat de tracció elèctrica al 100%, mitjançant bateries.

Per últim, s'ha confirmat la bonificació d'un 50% d'aquest mateix impost sobre els vehicles 'ECO' de propulsió híbrida, que tinguin capacitat de tracció elèctrica mitjançant bateries, i que tinguin unes emissions inferiors a 110 g de CO₂/km, així com tots els vehicles que utilitzin com a combustible el gas natural, GLP, (gasos liquats del petroli) i unes emissions inferiors a 160 g de CO₂/km.

L'aprovació d'aquestes ordenances, s'ha dut a terme aquest dimarts 22 d'octubre a la sala de plens de l'Ajuntament de Montoliu de Segarra.

Darrere d'aquesta decisió, una dada significativa és el fet que l'Ajuntament de Montoliu de Segarra fa cinc anys, des de l'inici de la nova legislatura encapçalada per Vicenç Roig, no modifica a l'alça cap dels seus impostos.

Aquesta actuació, que segons afirma l'alcalde "no comparteixen gaires ajuntaments de la comarca", s'emmarca dins de les propostes de la seva candidatura, que va guanyar les passades eleccions municipals a Montoliu de Segarra. "Dins de l'apartat al qual podríem anomenar Verd, ens proposàvem el tan esperat canvi de les lluminàries municipals de sodi a LED, amb un estalvi mínim anual estimat de 20.000 €, i tota una sèrie d'accions per a disminuir d'una forma molt important el consum d'energia i a la vegada la despesa repercutida a l'ajuntament", explica Vicenç Roig.
Infolleida