REPORTATGE. La HIVERNAL

08/03/2017

Recupera els millors moments de la Hivernal 2017. La novena edició d'aquesta cursa de BTT va ser de les millors en quan a participació i resultats!
Albert Morales