Agricultura efectua el pagament dels ajuts directes de la PAC

03/12/2019

A Lleida, s'han pagat més de 97 milions d'euros

El Departament d'Agricultura efectua, aquesta setmana, el primer pagament dels ajuts directes de la PAC 2019 a 40.204 beneficiaris per valor de 214 milions d'euros. Aquests fan referència als ajuts de pagament bàsic, pagament del greening, complement de joves i els ajuts del règim de petits agricultors.

Pel que fa a la distribució territorial, la província de Lleida encapçala la distribució dels imports d'ajudes directes. De moment, s'han pagat més de 97 milions d'euros. La segueixen Terres de l'Ebre i la Catalunya Central.

Amb aquest pagament, els beneficiaris hauran rebut el 95% de l'import dels ajuts directes desconnectats de la Política Agrària Comuna, corresponents al 2019, i el 100% en el cas del règim dels petits agricultors. El 5% restant es liquidarà durant el primer semestre del 2020, un cop es verifiquin els límits pressupostaris.

Els pagesos catalans són els primers a cobrar el 95% dels ajuts directes dissociats de la PAC i també els primers a cobrar el reemborsament de la disciplina financera de 2018.

InfoLleida