Agricultura facilita eines de guia i orientació en el marc del programa pilot de Mentoratge Professional

10/12/2019

Les mentores que formaran part del programa pilot de mentoratge professional organitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) han participat en un curs de formació amb l’objectiu de dotar-les de les eines necessàries per dur a terme la seva tasca com a mentores.

La mentora és una persona amb experiència, empatia i bona disposició per ajudar a altres persones. De fet, la seva funció és de guia de la persona que es troba en el procés d’aprendre.

El Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça, la Noguera i la Segarra comptaran amb una mentora cada comarca i el Baix Ebre comptarà amb dues mentores. Mireia Font, dinamitzadora econòmica, actuarà com a mentora al Pallars Jussà; Anna Sirvent, dedicada a la producció i transformació de plantes amb usos medicinals, serà a l’Alta Ribagorça; Montse Mangues, del sector dels fruits vermells, serà la mentora de la Noguera; i Teresa Lloret, del sector porcí, avicultura de posta, pinsos i comerç de cereal serà la mentora de la Segarra. El Baix Ebre comptarà amb Maite Pallarès, dedicada a l’oli i l’horta ecològica, i Begoña Amorós, gerent de cítrics de l’Ebre. A més, hi haurà una mentora en l’àmbit marítim, la Maribel Cera, pescadora de Sant Carles de la Ràpita.

La formació va ser a càrrec de Sandra O’Kelly, Coach & HR Consultant (consultora sènior en Recursos Humans, executiva d’orientació i cercatalents), i va tenir lloc a l’Escola Agrària de Tàrrega.

Durant quatre hores, es van tractar temes com ara quin és el rol de la mentora i quin valor ha d’aportar a la mentorada, i es van facilitar eines d’orientació per aprendre a crear un ambient de confiança i confidencialitat, i saber detectar les necessitats i possibles bloquejos de les mentorades. L’escolta activa, la comunicació no verbal, aprendre a deixar de banda l’ego, saber acompanyar versus donar solucions o com aportar retroalimentació van ser alguns dels instruments analitzats.

A més, es van mostrar formes d’orientació professional perquè les mentores puguin definir una estratègia professional amb la mentorada, elaborar una anàlisi DAFO tant de la persona com del seu projecte i determinar els passos a seguir per ajudar-la en el seu recorregut com a emprenedora, a fi que faci front a les possibles dificultats amb què es trobarà.

Al final de la sessió, es va parlar dels beneficis que poden obtenir les mentores de fer aquesta tasca: hi destaca el coneixement mutu i la creació d’una xarxa entre mentores i mentorades. 

Mentora i mentorada, una relació de tutoratge semblant a la de mestra i aprenent

El DARP ha posat en marxa, en el marc del Programa de dones del món rural i marítim 2016-2020, un projecte pilot de mentoratge professional per tal d’innovar en l’acompanyament de projectes del primer sector.

És una eina personalitzada de desenvolupament professional a través de la qual una mentora, persona d’àmplia trajectòria en el sector agrari, ramader o marítim, comparteix coneixements, habilitats, experiències i aprenentatges, i ofereix consell, informació i guia a una mentorada que està a punt de començar a desenvolupar la seva activitat professional, ajudant-la a desenvolupar respostes als seus reptes i oferint consells per a les possibles situacions en què es trobarà. Tot això en un marc de confiança i confidencialitat. Entre mentora i mentorada s’estableix  una relació de tutoratge semblant a la de mestra i aprenent.

El projecte comptarà amb un seguiment per garantir el seu compliment, que es durà a terme des de les Escoles Agràries i des de l’Escola de Capacitació Nàuticopesquera. A més, les Escoles realitzaran una avaluació final i un seguiment en diferit, sis mesos després de la finalització del projecte, per tal d’avaluar els progressos de la mentorada.

Infolleida