Projecte “El mirall. I tu, què fas davant el bullying?”

01/03/2019

Pretén corresponsabilitzar els joves davant d'aquestes situacions, a partir de la identificació de quines conductes són assetjament i la posterior sensibilització

Durant el curs escolar 2018-2019, la Regidoria d’Educació de la Paeria de Cervera impulsa aquest projecte, mitjançant la consultoria social Actua RSC, que està adreçat a joves de l’últim cicle de primària i de 1r d’ESO, amb l’objectiu de la prevenció d'assetjament entre iguals.

El projecte “El mirall. I tu, què fas davant del bullying?” pretén corresponsabilitzar els joves davant d'aquestes situacions, a partir de la identificació de quines conductes són assetjament i la posterior sensibilització. Així, es fuig del binomi tradicional víctima-agressor i s’implica el grup com a element clau en diferents sentits: per una banda, deixant palès com aquestes conductes poden arribar a alterar directament les dinàmiques grupals i afectar, per tant, tots els seus integrants; i per l’altra, apoderant el grup com a actor indispensable per frenar aquestes situacions.

També vol ser un suport per informar, sensibilitzar i responsabilitzar sobre la realitat de l’assetjament i les seves implicacions. El projecte preveu les conductes d’assetjament de manera integral i, per aquesta raó, s’adreça a tots els actors del triangle educatiu: a l'alumnat, a través de dos tallers participatius amb un educador/a especialment format en el projecte; al professorat, a través d'una guia educativa amb diferents propostes didàctiques transversals, curriculars i competencials per treballar a l'aula; i a les famílies, a través de la proposta de realitzar una jornada als centres educatius on l’alumnat mostri tota la feina feta a l’aula.

L’objectiu principal d’aquest projecte és “que tota la comunitat educativa, incloent les famílies, els centres i sobretot, l’alumnat, s'impliquin en el projecte i entre tots, s'aconsegueixi centres escolars lliures d’assetjament”.

infolleida